Thuis Video's Afspeellijst Over ons Officieel Web
Dutch
loading

Custom logo gedrukt Mylar aluminium folie zakken Stand up plastic zak 140um

Andere Video's
January 16, 2024
Chat
Kwaliteit plastic zakjes uit China.
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad tot vaststelling van de voorschriften voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid van personen met een handicap (PB L 347 van 20.12.2009, blz. 1).
Hunan Kexin Packaging Co., Ltd.
We kunnen leveren:
Plastic Pouch Bags: https://www.plasticpouchbags.com/supplier-plastic_pouch_bags-4319665.html
Verpakkingszakken die kunnen worden gecomposteerd: https://www.plasticpouchbags.com/supplier-compostable_packaging_bags-4308871.html
Verpakkingszakken voor recycling: https://www.plasticpouchbags.com/supplier-recyclable_packaging_bags-4308872.html
Welkom op onze officiële website: http://www.plasticpouchbags.com